Práškové lakování na automatické lakovací lince • Ruční lakování

Kvalita ISO 9001

POLITIKA KVALITY

Hlavním předmětem naší činnosti zejména práškové lakování a kovovýroba. je povrchová úprava kovů, Používáme nejmodernější dostupné technologie, nejlepší materiály a vysoce kvalifikovaný personál.
Pro naše zákazníky jsme v našem oboru spolehlivým partnerem na nejnáročnějších trzích, při dodržování všech platných právních a jiných požadavků, které jsme se zavázali plnit v souvislosti zejména s kvalitou výrobků, přístupu k životnímu prostředí a k bezpečnosti a zdraví zaměstnanců při práci.

Naším strategickým cílem je:

  • udržovat a rozvíjet oboustranně výhodné partnerství se zákazníky, které považujeme za nejlepší způsob ke zjištění a uspokojení jejich očekávání, potřeb a přání,
  • neustále poskytovat kvalitní výrobky a služby, které odpovídají očekávání zákazníků, nebo je i překračují,
  • udržovat a neustále zlepšovat systém managementu kvality a jeho vzájemně propojené procesy tak, aby efektivně a účinně plnil požadavky všech zainteresovaných stran,
  • nabízet zákazníkům výrobky, jejichž kvalita se neustále vyvíjí k vyšší úrovni v souladu s nejnovějšími technickými trendy,
  • optimalizovat a rozvíjet všechny naše zdroje pro neustálé zlepšování všech našich činností,
  • neustále se vzdělávat a získávat stále kvalitnější pracovní dovednosti, prohlubovat znalosti, vědomosti, rozvíjet týmovou práci a posilovat odpovědnost všech zaměstnanců za kvalitu výrobků,
  • snižovat a eliminovat zdravotní rizika a úrazy při práci,
  • rozvíjet spolupráci s dodavateli a zákazníky v oblasti životního prostředí při prosazování zásad trvale udržitelného rozvoje,
  • komunikovat se státními úřady a dalšími zainteresovanými stranami.