O společnosti
KOVOTEX s. r. o.

Hlavním předmětem naší činnosti je zejména práškové lakování a kovovýroba. Používáme nejmodernější dostupné technologie, nejlepší materiály a vysoce kvalifikovaný personál.

Pro zákazníky chceme to nejlepší

9

Výroba s tradicí

Firma KOVOTEX vznikla v roce 1990.

9

S čím vám pomůžeme

Zabýváme se povrchovou úpravou kovů, zejména práškovým lakováním a kovovýrobou. Používáme nejmodernější technologie a nejlepší materiály.

9

Zaměstnáváme v průměru 70% osob se ZPS

Odběrem našich služeb a výrobků lze pokrýt tzv. „Náhradní plnění“ dle § 24 odst. 4 Zákona č. 1. / 1991 Sb.

Let od založení společnosti KOVOTEX

Kvalita ISO 9001

Hlavním předmětem naší činnosti je povrchová úprava kovů, zejména práškové lakování a kovovýroba. Používáme nejmodernější dostupné technologie, nejlepší materiály a vysoce kvalifikovaný personál.

Pro naše zákazníky jsme v našem oboru spolehlivým partnerem na nejnáročnějších trzích, při dodržování všech platných právních a jiných požadavků, které jsme se zavázali plnit v souvislosti zejména s kvalitou výrobků, přístupu k životnímu prostředí a k bezpečnosti a zdraví zaměstnanců při práci.

Naším strategickým cílem je:

  • udržovat a rozvíjet oboustranně výhodné partnerství se zákazníky, které považujeme za nejlepší způsob ke zjištění a uspokojení jejich očekávání, potřeb a přání,
  • neustále poskytovat kvalitní výrobky a služby, které odpovídají očekávání zákazníků, nebo je i překračují,
  • udržovat a neustále zlepšovat systém managementu kvality a jeho vzájemně propojené procesy tak, aby efektivně a účinně plnil požadavky všech zainteresovaných stran,
  • nabízet zákazníkům výrobky, jejichž kvalita se neustále vyvíjí k vyšší úrovni v souladu s nejnovějšími technickými trendy,
  • optimalizovat a rozvíjet všechny naše zdroje pro neustálé zlepšování všech našich činností,
  • neustále se vzdělávat a získávat stále kvalitnější pracovní dovednosti, prohlubovat znalosti, vědomosti, rozvíjet týmovou práci a posilovat odpovědnost všech zaměstnanců za kvalitu výrobků,
  • snižovat a eliminovat zdravotní rizika a úrazy při práci,
  • rozvíjet spolupráci s dodavateli a zákazníky v oblasti životního prostředí při prosazování zásad trvale udržitelného rozvoje,
  • komunikovat se státními úřady a dalšími zainteresovanými stranami.

 

Napište nám

Kontaktní informace

KOVOTEX s.r.o.
Hany Kvapilové 12
České Budějovice 370 10
IČO: 00477265
DIČ: CZ00477265